Понеділок, 28.05.2018, 05:28
Вітаю Вас Гість | RSS Канал

Публікації сайту

Формування ціннісних ставлень учнів на уроках математики
Формування ціннісних ставлень учнів на уроках математики

Підготувала: вчитель математики Лютинського НВК
Грицюк Наталія Йосипівна

Сучасна освіта – це освіта для людини. Її стрижнем є розвиваюча, культуро творча домінанта, виховання здатності до самоосвіти і саморозвитку особистості, яка вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя. Роль учителя є вирішальною у процесах формування мислення, гартування характеру й виховання моральних якостей учня. Він генератор і джерело ідей, якими керується другий суб’єкт педагогічного процесу – учень. Від педагогічної майстерності вчителя залежить націлювання учнів на належний навчальний лад. Тоді цілі вчителя стають і цілями учнів – у них одна мета. Природно, що прагнення обох до єдиної мети прискорює її досягнення. Щоб керувати процесом формування і розвитку здібностей учнів, треба знати актуальні і потенціальні їх рівні. Водночас виникає проблема: якими повинні бути умови середовища, щоб кожен школяр міг розвинути свої творчі нахили й перетворити їх у творчі досягнення.

Спостерігаючи за школярами, я дійшла висновку, що для багатьох учнів визначальним чинником вивчення математики є її загальновизнана роль у житті та інших науках. Але є учні, які на уроці перестають слухати або, навпаки, тільки роблять вигляд, що слухають, але не чують, якщо новий матеріал їх не зацікавив з самого початку. Запобігаючи байдужості на уроці, появу нового матеріалу потрібно підпорядковувати природній допитливості школяра: новий факт не виникає з «нічого»; разом з дітьми з’ясувати можливості його застосування, а форму організації навчання обирати оптимальною. Отже, завдання, яке поставило перед учителем, - збудити здібності своїх учнів, виховати в них сміливість думки і впевненість в тому, що вони розв’яжуть кожну задачу, в тому числі й творчого характеру, без особистого захоплення справою, без наявності педагогічного такту і таланту, без умілого вибору форм навчання, методів, прийомів та засобів втілити в життя неможливо.

Вивчення математики – нелегка праця, але математика виховує розсудливість, гнучкість розуму, логічність думки і здатність прогнозувати певні ситуації наперед, а це особливо потрібно кожному з нас у ринкових умовах.

Про те, що математика «суха» наука, думають багато людей. А закохані в неї – бачать поезію в цікавій задачі. Лірику в незвичайному доведенні, космічну фантазію в перетинах графіків.

Як навчити дитину, учня бачити все це, як прищепити інтерес до математики? Ті, хто розуміє математику завдяки природним здібностям, якщо хочуть, «лускають» задачі, як горішки. На жаль, таких за статистикою 1%. Навчити ж математики ми повинні всіх, розуміючи великий вплив цієї науки на розвиток загального мислення. Завдання не з легких, а якщо врахувати зменшення годин на вивчення математики, то не завжди розв’язне. Але це мета і головне завдання кожного шкільного вчителя, і тому він намагається насамперед прищепити учням інтерес до свого предмета, розширивши творче мислення учнів. Від цього великою мірою залежатиме показник його праці – якість знань. Підвищити показник його праці та якість знань допомагають добірки незвичайних творчих вправ до уроків математики.

Більшість вважає математику нецікавим, скучним предметом, тому приходиться шукати шляхи зацікавлення учнів. Готуючись до уроків, намагаюсь подати матеріал так, щоб він пройшов через емоційну сферу учня, яку збуджують нестандартні уроки, проблемні ситуації, цікаві та ігрові моменти, історичні факти, поезія.

Шукаючи шляхи реалізації програм національного виховання учнівської молоді через предмет, дійшла певних висновків, що на уроках математики можна формувати не лише ціннісне ставлення до себе, до праці, а й до суспільства, до держави, до людей, до родини, до історичних, культурних надбань рідного краю, до мистецтва. Школа покликана формувати особистість на грунті історії, культури, традиціях свого народу та відповідно до загальнолюдських цінностей.

Виховна робота на уроках математики, виходячи зі специфіки предмета, який оперує мовою цифр, формул, аксіом, теорем, є особливою. Формувати відповідні навички та особистісні характеристики учнів мені, як вчителю математики допомагають текстові задачі, складені на принципах загальнолюдських моральних норм: допомоги один одному, милосердя, доброзичливості.

Застосування елементів українознавства на уроках математики нерідко дає несподівано високі результати. Математичні поняття пов’язуються в пам’яті учнів не лише з цифрами і буквами, а ще асоціюються з історичними подіями чи предметами, які їх стосуються. Застосовуючи українознавчу інформацію на неспеціальних уроках, учитель досягає водночас кількох цілей. Таке поєднання дає змогу подати учням матеріал у новому світі, що значно підвищує їх інтерес, концентрує увагу та, відповідно, покращує процес мислення й самого навчання. Крім того, запровадження українознавчих елементів розвиває в учнів почуття патріотизму, допомагає глибше ознайомитися з історією, звичаями та традиціями рідного краю, духовно збагачує. Такий інтегрований підхід допомагає всесторонньо ознайомлювати учнів з досягненнями української науки, надбаннями культури українського народу.

Виховувати особистість, яка вміє відчувати прекрасне, можна на уроках математики в 6 класі під час вивчення теми «Пропорції», у 5 класі, коли вивчається тема «Дробові числа», пов’язати дроби із музичними нотами.

Використовуючи цікаві пізнавальні завдання на уроці можна реалізувати ціннісне ставлення до природи. Наприклад, вивчаючи звичайні та десяткові дроби п’ятикласникам можна запропонувати розв’язати такі задачі:
1) У заповідник привезли 10 диких кабанів, 17 лосів, 19 зубрів. Яку частину від усіх привезених тварин становлять кабани? Зубри? Лосі?
2) У заповіднику було 15 лисиць, що становить 3/5 кількості соболів, 3/16 кількості зайців і 3/20 кількості білок. Скільки було в заповіднику соболів, зайців, білок?
3) Граничний вік солов’я 18 років, що становить 9/16 віку зозулі, 9/50 віку лебедя і 3/50 від віку ворони. Який граничний вік зозулі, ворони, лебедя?

Формувати ціннісне ставлення до історичних, духовних, культурних надбань рідного краю можна під час уроку-подорожі, тобто запропонувати учням «уявно» піднятися над школою на повітряній кулі, взявши із собою мішечки із завданнями, відповідно до теми уроку (для прикладу, розв’язування систем рівнянь: І – графічним способом, ІІ – способом додавання, ІІІ – способом підстановки). Одночасно проводити з учнями гру «Мікрофон», під час якої учні розповідають, що вони помітили цікавого, коли піднімалися у повітря. Діти розповідають про визначні місця свого села, міста: пам’ятники, споруди, парк тощо. Однак, повітряна куля зачепилась за гілку дерева, тому негайно потрібно скинути якийсь багаж, який на думку учнів найтяжчий. Діти пропонують який, розв’язують завдання із запропонованого мішечка і т. д.

Проведення на уроках ігор «Математичне лото», «Математичне доміно» дозволяє реалізувати ціннісні ставлення особистості до природи; до держави, до суспільства; до історичних, духовних, культурних надбань рідного краю. Це залежить все від того, який малюнок утвориться в результаті.

Формуванню ціннісного ставлення до людей сприяє задача, яку можна запропонувати учням 9 класу під час вивчення професій. По дорозі додому ви зустріли людину, яка запропонувала укласти вам угоду: протягом місяця кожного дня приносити 100 тисяч гривень за мізерну плату. У перший день потрібно буде заплатити 1 коп., на другий день – 2 коп., третього дня – 4 коп., четвертого – 8 коп., п’ятого – 16 коп., і так цілий місяць. Чимало людей зреагують на цю пропозицію, тому що вони далекі від математики і враховують, що зростання геометричної прогресії відбувається надто швидко.

М.В. Остроградський сказав «Зацікавити розум дитини – ось що є одним з основних положень нашої доктрини, і ми нічим не нехтуємо, щоб прищепити учневі смак, ми сказали б, навіть пристрасть до навчання».

Життєва дорога підростаючого покоління прокладається в рамках загальноосвітньої школи – життєвого простору дитини, в якому вона не лише готується до життя, а й живе. Тому виховна робота на уроках математики планується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника життя, гармонізації та гуманізації стосунків між учнями та педагогами, школою і родиною. Тому, одним із засобів зацікавлення учнів математикою є добре продумана робота, яка має бути спрямована на реалізацію таких навчальних та виховних цілей: пробудження і розвиток стійкого інтересу учнів до математики; розширення і поглиблення знань учнів з програмового матеріалу; розвиток математичних здібностей в учнів;% вироблення в учнів певних навичок науково-дослідницького характеру; формування математичної культури учнів; виховання високої культури математичного мислення; розвиток в учнів уміння самостійно і творчо працювати з навчальною і науково-популярною літературою; розширення і поглиблення уявлень учнів про практичне значення математики в техніці і практиці; розширення і поглиблення уявлень учнів про культурно-історичну цінність математики, про ведучу роль математичної школи у світовій науці; пропаганда математичних знань серед учнів.

УВАГА! На данній сторінці розміщена не вся стаття! Ви можете завантажити повну версію статті "Формування ціннісних ставлень учнів на уроках математики", яка включає в себе 4 уроки з таких тем: "Множення і ділення звичайних дробів"; "Розв’язування вправ на обчислення довжини кола, площі круга, основної властивості пропорції"; "Задачі на всі дії зі звичайними дробами"; "Розкладання многочленів на множники з використанням формул квадрата суми і квадрата різниці". Щоб перейти до завантаження натисніть кнопку, яка зображена нижче. Розмір документа: 946 КБ.
Завантажити статтю

Категорія: Навчально-виховна робота | Додав: ADM (06.12.2013)
Переглядів: 3048 | Теги: Н-ВР | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Календар
Травень 2018
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Хмаринка тегів
Для відображення хмаринки тегів потрібен Flash Player

Конкурси Пластові вмілості Осередок пласту Візитна картка організація УК Історія перемоги ВЦ Змагання Свята та події Наші випускники Шкільна газета Кубок Надії Новий рік Різдво колядки щедрівки 60 директор ЮВІЛЕЇ День соборності Флеш випускники Зустріч таланти творчість ТИЖДЕНЬ ТВОРЧОСТІ АГАТБРИГАДА екологічна президент товариство Учнівське Фільми день перемоги УТ ВР ДНЗ Н-ВР Н-ПЗ Фестивалі агітбригада екологія сценарій сценарій агітбригади сценарій екологічної агітбригади 10 клас Економічне обґрунтування проекту на тему РОЗРОБКА УРОКУ технології гендер Батьки рівність хлопвик квест місячник правового виховання 2016 МІС Осінь конкурс відходи вироби вистаква пластик гідності лінійка свободи виховання Дівчинка практикум семінар стать хлопчик права дитини тренінг Андріївські вечониці Концерт свято Миколая ялинка фестиваль джура ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ суперкозак
Цікаво знати...
Колібpі не можyть ходити...

Офіційний веб-сайт Лютинського НВК © 2012-2018. Хостинг від uCoz