Суббота, 17.11.2018, 20:20
Вітаю Вас Гість | RSS Канал
Захист прав дитини

Національна дитяча "гаряча лінія"


Національна гаряча лінія з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації

Каталог статей

УРОК ТЕХНОЛОГІЇ 10 КЛАС Економічне обґрунтування проекту

РОЗРОБКА  УРОКУ ТЕХНОЛОГІЇ 10 КЛАС

ТЕМА УРОКУ: Економічне обґрунтування проекту

ЗМІСТ. Загальне поняття про економічну систему, продуктивні сили, засоби виробництва, три основних питання економіки;продуктивність праці та основні її показники (норма часу, нормапродуктивності). Поняття прибутку та послідовності його розподілу. Прибуток і рентабельність сучасного виробництва. Поняття собівартості. Визначення собівартості проекту. Шляхи зниження собівартості. Формування ринкової ціни кінцевого продукту даного проекту (матеріального чи інтелектуального). Шляхи економії матеріальних ресурсів проекту (підвищення якості об’єктів проектування, зменшення ваги, багаторазове використання деяких матеріалів тощо).

МЕТА:  ознайомити учнів з основни­ми  поняттями економічної системи, навчити здійснювати економічне обґрунтування проекту; сприяти вихованню правильного ставлення до загальнолюдських цінностей і продуктивних сил; розвивати самостійність, цілеспрямованість, організованість; формувати ціннісне ставлення до праці.

ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ: мультимедійна презентація: робочий зошит; зразки об’єктів праці, картки-завдання

ОБЛАДНАННЯ: майстерня, зразки проектів, монітор.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: «ланцюжок», бесіда, презентація, «Мозкова атака», інструктаж, розповідь, «співвідношення».

Тип уроку: комбінований

 

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

привітання; перевірка присутності; перевірка готовності; призначення чергових; організація робочих місць.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

- активація: – метод «ланцюжок»________________________________________________

На попередньому уроці ми познайомилися з проектно-конструкторською документацією

- аналіз домашнього завдання: макет, кросворд, ескіз

Запитання для фронтального експрес-опитування в парах-трійках:

1. Назвіть термін з технологій

2. Назвіть види конструкторської документації.

3. На яких графічних зображеннях проставляють розміри?

4. Яка інформація міститься у специфікації?

5. Що таке формати паперу і які ви знаєте?

6. Що визначає ЄДСТД?

7. Які є види технічної документації?

8.Що міститься у технологічній карті?

9. Що міститься в операційній карті?

10. Які види масштабів?

(Додаток 1)

- критерії оцінювання домашнього завдання – функціональність, якість, технічна мова__

 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ учнів

Завдання сьогоднішнього уроку:

 • ознайомитись з основними  економічними поняттями;
 • визначити етапи економічного обґрунтування проекту;
 • навчитися здійснювати економічне обґрунтування проекту.

Але спершу хотілось би розказати вам притчу про таланти.

 Притча про таланти

Один володар, перш ніж рушати у подорож, покликав своїх слуг і роздав їм таланти та наказав розумно ними розпорядитися до його повернення. Одному слузі володар дав три таланти,  другому – два, а третьому – один. Одразу ж той, що одержав три таланти, пустив їх в обіг і заробив ще три. Другий - подивившись на першого - зробив так само. А третій, що одержав один талант, пішов і закопав його в землю. Минув час, господар повернувся і зажадав їхнього звіту. Слуга, що одержав три таланти, приніс до володаря шість талантів. І володар сказав, що довірить йому свою скарбницю. Слуга, що одержав два таланти, приніс до володаря чотири таланти. І володар сказав, що буде довіряти йому ще більше. Слуга, що отримав один талант підійшов і сказав, що злякався гніву володаря і закопав гроші в землю, щоб не загубити, тому повертає те що отримав. Розгнівався володар на таку відповідь і наказав прогнати ледачого слугу геть.

Володар з цієї притчі розділив таланти не порівну а за здібностями. А ми сьогодні на уроці дізнаємось хто як зуміє розпорядитися своїми талантами і яку матиме оцінку.

Тому зараз ви отримаєте картки оцінювання в які будете записувати бали за свої успіхи. (додаток 1)

 

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

бесіда

Перед виготовленням запланованого виробу необхідно з'ясувати, чи є даний проект економічно вигідним, чи є потреба в заміні окремих конструктивних елементів, технології виготов­лення виробу в цілому, використаних матеріалів тощо. Щоб з'ясувати ці питання, необхідно провести економічне обґрунтування проекту. А щоб провести економічне обґрунтування проекту необхідно зрозуміти суть економіки ви­робництва.

три основних питання економіки:

1. Що виробляти? На яку продукцію попит? (овочі, молоко, меблі….)

2. Як виробляти? Хто і чим зробить якісний продукт? (техніка, тварини,  верстати…)

3. Для кого виробляти? Кому буде потрібний цей товар? (дітям, спортсменам, державі…)

мультимедійна презентація

1. Виробниц­тво, обмін, розподіл, споживання товарів і послуг та регу­лювання такої діяльності утворюють економічну систему

Рушійною силою в економічній системі є продуктивні сили.

2. Продуктивні сили - засоби виробництва і людські ресурси, що можуть виробляти матеріальні блага.

3. Кількість матеріальних благ, виготовлених за одиницю часу називають продуктивністю праці (норма часу, норма  продуктивності)

Зростання продуктивності праці забезпечує збільшення доходу підприємства.

4. Дохід є виручкою підприємства від реалізації продукції, надання послуг та виконання робіт.

Дохід = витрати + прибуток.  Основу витрат складає собівартість продукції.

5. Собівартість продукції — це витрати на виробництво і збут продукції.

Собівартість включає:

 • витрати на матеріали (сировину, інструменти, енергетичні витрати…);
 • витрати на оплату праці;
 • соціальні витрати (соціальні відрахування, оренда землі, приміщення, тощо).
 • витрати на розвиток виробництва (обладнання, амортизація, будівництво, технології…. )

6. Прибуток — сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Принципи розподілу прибутку:

 • сплата податків, акцизних зборів;
 • фонди,  дивіденди, штрафи;
 • розширення виробництва;
 • соціальний розвиток;
 • стимулювання працівників.

Здатність підприємства мати доходи і прибутки називають рентабельністю.

 

Серед найважливіших економічних категорій, що використовуються в ринковій економіці  є ціна.

7. Ціна — це грошовий еквівалент вартості товару.

Ціна виступає важливим інструментом конкурентного проце­су.

Проблемне запитання: Який товар хоче придбати покупець – дешевший чи якісніший?

Відповідь: Будуть купувати той товар, який має найвигідніший баланс ціна-якість.

Приклад про утворення ціни на хліб (ціна на хлібозаводі, ціна у фірмовому магазині, ціна у звичайному магазині… )

У розвинених країнах існують сезонні знижки, так в США індичку на Різдво можна купити за півціни, а в Україні яйця на Великдень - удвічі дорожчі.

Проблемне запитання: Яка причина такого ціноутворення? (Недосконалість ринку)

8. Рентабельність означає дохідність, прибутковість підприємства.

Завдання: розставити відсотки рентабельності в галузях економіки України

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У 2012 РОЦІ

(за даними  Державної Служби Статистики України)

Галузь економіки

%

Сільське господарство

18

Торгівля

12,2

Зв’язок 

10,6

Промисловість

3,4

Будівництво

-0,1

 

Вправа «Мозкова атака»

Клас ділиться на три групи, які записують можливі варіанти економії ресурсів підприємства з виготовлення скриньок. Через 2 хвилини кожна група подає свої пропозиції. Результати обговорюються і узагальнюються.

9. Шляхи економії матеріальних ресурсів.

Економія матеріальних ресурсів дає змогу з тієї самої кількості сировини і матеріалів виготовляти більше продукції без додаткових затрат.

 1. зниження ваги, об’єму, площі виробів (раціональне розмічання, зміна конструкції…);
 2. зменшення енерговитрат (економні двигуни, досконала технологія, інструменти….);
 3. використання відходів (обривки, стружка, технічне масло, жом, брухт, тара…);
 4. заміна сировини та матеріалів дешевшими аналогами (фанеру замінити на ДВП).

 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ  3 хв.

Завдання   для трьох груп метод «Співвідношення»

Добрати відповідники  серед визначень до термінів.  

Обладнання: картки з термінами і картки з визначеннями

Продуктивні сили, продуктивність праці, дохід, собівартість продукції, прибуток, ціна,  рентабельність. (Додаток 3)

 

VІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА Первинний розрахунок собівартості проекту.

VІ.1. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ

 1. мета: навчитися виконувати розрахунок собівартість проекту.
 2. Завдання: розрахувати собівартість скриньки включаючи витрати на матеріали, електроенергію, амортизацію обладнання, витрати на оплату праці.

 

 

ПЕРВИННИЙ РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

Собівартість обчислюємо за формулою: С=М+Е+А+З+П, де: М – вартість матеріалів;  Е – витрати на електроенергію;  А – амортизаційні відрахування; З – зарплата; П - податки.

 

1. Обчислення вартостіматеріалів (М)

М=Ц х В, де: Ц – ціна матеріалу;   В– витрата матеріалу (об’єм, площа, штуки)

матеріал

Одиниця вимірювання

Ціна Ц

(грн.)

витрачено В

Вартість М

(грн.)

фанера 8 мм

дм2

60

   

ДВП

дм2

15

   

фурнітура

шт.

5

   

клей

л

15

   

лак, фарба, розчинник

кг

30

   

Всього:

 

 

2. Обчислення витрат  на електроенергію (Е)

Е=П х Ч х К, де: П – потужність електроприладу;  Ч – час роботи; К – вартість кіловата ел.енергії

Операція

Потужність  П (Квт)

Час (год) Ч

Вартість ел. енергії   К (грн.)

Вартість

грн.

свердління

1

0,1

 

 

шліфування

1

0,1

 

 

різання

0,5

0,1

 

 

Всього:

 

 

3. Амортизаційні  відрахування (А)

амортизаційні відрахування приймаємо за 25% вартості матеріалів та електроенергії, тому:

А=М+Е х 0,25, де М – вартість матеріалів: Е – вартість електроенергії; 0,25 – 25% вартості

Використані інструменти

  вартість В

(грн.)

Амортизація А

 (грн.)

 1.  

свердлильний верстат

2000

 

 1.  

електролобзик

500

 

 1.  

свердло

5

 

 1.  

полотно

5

 

 1.  

кутник

10

 

 1.  

лінійка

5

 

 1.  

олівець

1

 

 1.  

циркуль

5

 

 1.  

пензлик

2

 

 1.  

шліфшкурка

1

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

4. Розрахунок оплати праці (З)

З = Г х Ч, де Г – мінімальна заробітна плата за годину, Ч – час роботи

Мінімальна плата за годину праці в Україні – 8 грн.  З = ……………………………………………

5. Собівартість виробу (С)

Собівартість виробу: С=М+Е+А+З  = ………………………………………………………………….

6. Прибуток з виробництва (П)

Середня рентабельність підприємства становить 10% (Згідно з даними ДССУ), тому:

П=С / 10% , де С – собівартість виробу;  П=…………………………………………………………

7. Розрахунок доходу (Д)

Д=С+П=………………………………...............

 

 1. пояснення і показ прийомів проведення розрахунків;
 2. пояснення і показ методів самоконтролю правильності розрахунків;
 3. попередження про можливі помилки;
 4. повідомлення про норми часу на виконання роботи;
 5. пояснення критеріїв оцінки за практичну роботу;
 6.  видача завдань для практичної роботи

 

VІ.2.САМОСТІЙНА ПРАКТИЧНА РОБОТА

 Самостійна робота учнів.

Виконати:

- розрахунок витрат матеріалів, енергетичних витрат, амортизаційних витрат – по групах;

 

VІІ ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ ВЧИТЕЛЯ

 1. перевірка правильності організації робочого місця і початку роботи;
 2. перевірка правильності виконання розрахунків;
 3. перевірка правильності проведення самоконтролю;
 4. надання допомоги слабо підготовленим до виконання завдання учням;
 5. перевірка раціонального використання навчального часу учнями;
 6. попередня оцінка робіт учнів.

 

VІІ.3. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ

 1. підведення підсумків практичної роботи;
 2. відзначення кращих робіт;
 3. аналіз найхарактерніших помилок і недоліків у роботі учнів;

 

VІІІ. Підведення вчителем підсумків ЗАНЯТТЯ:

 1. повідомлення про досягнення цілей заняття «Сьогодні на уроці я навчився……»;
 2. оцінка результатів колективної та індивідуальної праці учнів на уроці за карточками;
 3. повідомлення теми наступного заняття Маркетингові дослідження
 4. диференційоване домашнє завдання:
 • Повторити основні економічні поняття.
 • Провести розрахунки собівартості виготовлення скриньки з пластику, за умови,

що вартість пластику 1 грн./дм2

 • Виконати обчислення в табличному редакторі EXEL
 

 

Додаток 1

 

 

2. Назвіть види конструкторської документації.

3. На яких графічних зображеннях проставляють розміри?

4. Яка інформація міститься у специфікації?

5. Що таке формати паперу і які ви знаєте?

6. Що визначає ЄДСТД?

7. Які є види технічної документації?

8.Що міститься у технологічній карті?

9. Що міститься в операційній карті?

10. Які є види масштабів?

Додаток 2

Картка оцінювання

 

………………………………………………………………………

 

Я хочу отримати оцінку на уроці

Я  заробив/заробила

за урок

Оцінка моїх знань

ланковим

Оцінка вчителя

 

 

 

 

 

 

 


Категорія: Навчально-виховна робота | Додав: ADM (25.12.2014)
Переглядів: 5145 | Теги: РОЗРОБКА УРОКУ, на тему, технології, Економічне обґрунтування проекту, 10 клас | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Календар
Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Хмаринка тегів
Для відображення хмаринки тегів потрібен Flash Player

Пластові вмілості УТ Змагання Візитна картка організація УК Історія перемоги ВЦ ВР Фільми Осередок пласту фестиваль Конкурси Шкільна газета Кубок Надії Новий рік Різдво колядки щедрівки 60 директор ЮВІЛЕЇ Флеш випускники Зустріч таланти творчість ТИЖДЕНЬ ТВОРЧОСТІ АГАТБРИГАДА екологічна президент товариство Учнівське Свята та події день перемоги ДНЗ Н-ПЗ Наші випускники Н-ВР Фестивалі агітбригада екологія сценарій сценарій агітбригади сценарій екологічної агітбригади 10 клас Економічне обґрунтування проекту на тему РОЗРОБКА УРОКУ технології гендер Батьки рівність хлопвик місячник правового виховання конкурс 2016 МІС Осінь відходи вироби вистаква пластик гідності лінійка свободи виховання Дівчинка тренінг практикум семінар стать хлопчик квест права дитини ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Перспективне прогнозування Андріївські вечониці Річний план Концерт свято Миколая ялинка День соборності джура ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ суперкозак Благодійність джамп Челендж Челендж-джамп #Міжнародний день миру ЗНО 2018
Цікаво знати...
Кінь може розвивати потужність до 13 кінських сил (проте на короткий час)...

Офіційний веб-сайт Лютинського НВК © 2012-2018. Хостинг від uCoz